BIURO OBSŁUGI KLIENTA - tel. 123973110 obsluga@oze-energy.pl

Zarabiaj i Produkuj

Energię ze słońca!

Gaz dla Twojej Firmy

W wyjątkowej cenie!

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Sami kupujemy energię bezpośrednio na giełdzie. Oszczędzamy Twój czas i pieniądze – także oferta, łączona z FOTOWOLTAIKĄ!

PALIWO GAZOWE

Oferujemy dla Twojej firmy dostawy gazu w niskiej cenie. Proponujemy ceny konkurencyjne w stosunku do cen PGNiG i innych firm.

MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Magazynowanie energii OZE w domu lub firmie, oraz profesjonalne systemy zasilania awaryjnego dla firm.

OZE - DOTACJE do 90%

FOTOWOLTAIKA PV – sam produkujesz darmowy prąd ze słońca! Zmniejszenie poboru prądu w firmie, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych.

Komunikat o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek.

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br. odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

• mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (ustawą o prawie przedsiębiorców),
• szpitalami (ustawa o działalności leczniczej),
• jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (ustawa o finansach publicznych),
• innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają możliwość rozliczenia drugiego półrocza 2019 r, według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie obowiązywały na dzień 30 czerwca 2018 roku. W tym celu powinny złożyć pisemnie do OZE-ENERGY SP Z O.O. oświadczenie wynikające z ustawy. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej dp 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. Liczy się data złożenia dokumentu do przedsiębiorstwa energetycznego, a nie data jego nadania.
Pobierz wzór oświadczenia

Zmiana cen oraz dokonanie korekt rozliczeń realizowane będzie po opublikowaniu przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.

UWAGA! DO KAŻDEJ UMOWY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – AUDYT I WYCENA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV DLA TWOJEJ FIRMY – GRATIS!

OZE, tańszy PRĄD i GAZ - wypełnij formularz!

6 + 10 =

SPRAWDŹ NAS!

Nasz zespół Doradców cechuje wieloletnie doświadczenie w obsłudze sprzedaży energii i gazu dla firm oraz projektowaniu, finansowaniu i wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych dla firm i osób indywidualnych.